Dette fremgår av dokumenter som etter ti år nå er avgradert i Riksarkivet. Her går det klart frem at frontene mellom Kristelig Folkeparti og Senterpartiet var steile, særlig i begynnelsen.

– Det er urimelig om vi ikke får gjennomslag i denne saken. Da stopper forhandlingene opp, sa Bondevik ifølge referatene.

Allerede dag to av forhandlingene måtte Bondevik bruke makt for å få sin vilje gjennom.

Senterpartiet, under Anne Enger Lahnstein, var imot prinsippet om kontantstøtte. Ifølge referatene sa Sp-lederen at barnetrygd og småbarnstillegget var partiets kontantstøtte.

– Vi godtar ikke prinsippet om at man skal få penger for ikke å bruke et tilbud. Man får for eksempel ikke penger for å ikke benytte en sykehjemsplass, sa hun.

– Jeg er blitt ganske provosert i dag. Jeg trodde alle å partere skulle få noe uttelling, sa Valgerd Svarstad Haugland, og ba om pause på vegne av KrF.

Ampert

Referatene fra de tre uker lange forhandlingene på Voksenåsen i Oslo avdekker både politiske og personlige motsetninger. Særlig mellom partilederne Lahnstein, Svarstad Haugland og Sponheim.

Dokumentene avslører at KrF-lederen ikke kunne mye om skatt, og at hun ble belært av Sponheim. Som igjen fikk Lahnstein til å utbryte:

– Nå skal vi ikke tro at Sponheim kan dette bedre.

I spørsmålet om fritt sykehusvalg sto også Senterpartiet steilt mot de andre. Sp var mot dette prinsippet.

Det fremgår også at Bondevik stadig forsøkte å dempe tonen mellom partilederne. Han innledet for øvrig hver dag med et bibelsitat eller et annet visdomsord.

En dag avsluttet Anne Enger Lahnstein med et dikt fra samlingen «Livsmot».

Pils og telefonkiosker

I tillegg til kontantstøtten ble Bondevik I-regjeringen kjent for den statlige verdikommisjonen. Også denne var det strid om internt under forhandlingene. Odd Einar Dørum (V) likte navnet dårlig, han ville ha noe om «samfunnsmoral». Da ble Valgerd sur og etterlyste bedre alternativer. Johan J. Jakobsen (Sp) foreslo noe om en «samfunnsetisk mobilisering»

Til slutt ble det verdikommisjonen.

Under forhandlingene kom særlig KrFs nestleder Jon Lilletun med kreative forslag. Han mente Telenor burde pålegges å opprettholde de røde telefonkioskene rundt om i bygd og by. Han ville også ha alt ølsalg inn på Polet, og like streng promillegrense til sjøs som på veiene.

Lars Sponheim var uenig. Han mente det måtte være lov «å ta seg en snekkepils». Da svarte KrF at ikke lenger var snekker, men skjærgårdsjeeper som var problematiske, koblet til alkohol. Partiet foreslo også lørdagsstengte pol.

Men ingen av disse forslagene nådde frem. Det viste seg da forhandlingene var over, og det politiske grunnlaget for Sentrumsregjeringen ble presentert.

BIBELSITAT: Kjell Magne Bondevik innledet hver dag av regjeringsforhandlingene i 1997 med et visdomsord, som oftest hentet fra Bibelen. Men han brukte også makt, går det frem av nylig frigitte protokoller.
CORNELIUS POPPE, SCANPIX