Statsministeren tror det er svært små muligheter til å unngå en krig, hvis det er slik at president George W. Bush i sin tale natt til tirsdag gir Saddam Hussein en kort frist til å forlate landet.

— Det er jo ingenting som tyder på at Saddam vil bruke en slik frist, sier Bondevik.

Han vil ikke uten videre si at en krig uten mandat fra FN er i strid med folkeretten.

— Det er mange juridiske argumenter som kan brukes for og imot. FN kommer svekket ut av dette, og medlemslandene må snarest mulig bygge opp igjen verdensorganisasjonens anseelse, sier Bondevik.

Han vil ikke fordele skyld etter at USA og Storbritannia mandag valgte ikke å legge fram en ny resolusjon for Sikkerhetsrådet, med henvisning til at Frankrike uansett hadde varslet bruk av veto.

(NTB)