Mandag kveld fikk organisasjonen en faks fra Statsministerens kontor der Bondevik takker nei til å komme. A

lliansen hadde invitert statsministeren for at en av dem som forvalter oljeformuen skulle få se hvilke offer pionerdykkerne har gjort, og hvilke lidelser skadene fra den hasardiøse dypvannsdykkingen har påført dykkernes familier.

Svarbrevet fra statsministeren har denne ordlyden:

"Det er med sorg jeg har motatt budskapet om at sønnen til en nordsjødykker har tatt sitt eget liv. Jeg takker for invitasjonen til bisettelsen i Soma kapell ondag 12.februar klokken 14.30, men må desverre meddele at jeg ikke har mulighet til å delta.

Jeg ber dere overbringe mine kondolanser til den avdødes familie.

Med vennlig hilsen Kjell Magne Bondevik"