Sponheim har ingen grunn til å beklage opplysningene han har gitt til Stortinget om fritaket fra boplikt som ble gitt i Lillesand-saken, mener statsministeren.

— Sponheim har ingen grunn til å beklage noe, han har ikke gitt Stortinget feilinformasjon. Har han gjort det, beklager han det gjerne, sier statsministeren.

Etter mange avslag på salget i ulike instanser, ble det godkjent i Landbruksdepartementet etter vurdering fra statssekretær Leif Helge Kongshaug.

Sak

I et brev til kontrollkomiteen har Sponheim innrømmet at hans statssekretær Leif Helge Kongshaug skriftlig godkjente vedtaket om å frita eiendomssalget på Ågerøy i Lillesand kommune fra den generelle boplikten. Salget ble gjort fra Venstremannen Henrik P. Thommessen. Avgjørelsen er anket inn til departementet for ny behandling. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal torsdag avgjøre om den vil behandle saken formelt etter å ha innhentet Sponheims foreløpige redegjørelse for departementets behandling av saken.

Komitéleder Ågot Valle (SV) ønsker å føre saken videre. Sponheim har understreket at han personlig ikke har hatt befatning med saken.

Bondevik mener det må være opp til Stortinget å avgjøre om Sponheims håndtering av saken er kritikkverdig, men understreker at Sponheim ikke har gitt gale opplysninger.

Ansvar

Statsministeren understreker at saken uansett personlig befatning, er statsrådens ansvar. Han vil likevel ikke si det var uheldig at Sponheim ikke opplyste om sin statssekretærs befatning med saken før etter skriftlig henvendelse fra kontrollkomiteen. Fra Stortingets talerstol har Sponheim sagt at han ikke visste om Lillesand-saken før han leste om den i avisene.

— Det hadde kanskje vært en fordel om han hadde gjort det, men han har ikke gitt feil informasjon. Sponheim sa det som var korrekt. Det har uansett ingen betydning, avgjørelsen er hans ansvar, sier Bondevik.

At Sponheims statssekretær hadde møte med Henrik P. Thommessen før han traff sin avgjørelse, mener statsministeren er uten betydning fordi det alltid er en mengde møter med ulike interessenter før departementer treffer sine avgjørelser.

— Det er heller ingen grunn til å legge skjul på dette møtet, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.