— En regjeringsdannelse mellom Arbeiderpartiet og SV kan bli en skikkelig trussel mot Velferds-Norge, sa Bondevik da han møtte pressen på sin miniturné i Bergensområdet i går formiddag. Det er sekstimersdagen og bekymringen for kontantstøttens fremtid som bekymrer sentrums statsministerkandidat om SV skulle få plass i Regjeringskvartalet.

Tapper omsorgssektoren

— Dersom SV får gjennomslag for å gradvis innføre seks timers arbeidsdag eller 30 timers arbeidsuke, kan det tappe barnehager, sykehjem og sykehus for arbeidskraft. Det har vi ikke råd til, sa Bondevik.

Bondevik innrømmet at de ansatte i omsorgssektoren er hardt belastet. Men kortere arbeidstid er ikke et tjenlig virkemiddel til å forbedre arbeidsmiljøet. - Det må i stedet skje gjennom å bedre rekrutteringen til disse yrkene. Det kan blant annet skje ved at utdanningskapasiteten økes og lønnsforholdene bedres.

Blåholder på sentrum

Bondevik hadde ellers ikke noe særlig nytt å melde om regjeringsalternativet i går. Som ventet understreket han troskap til sine alliansepartnere også i sluttspurten. Han avviser også et mulig samarbeid mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

I går ble det også kjent at Senterpartileder Odd Roger Enoksen vil støtte Arbeiderpartiet om ikke sentrum vinner regjeringsmakt. - Dette er uttalelser som Senterpartiet selv må stå for. Så lenge Senterpartiet står fast ved sentrumsalternativet, ser jeg ingen grunn til å kritisere Enoksen, var Bondeviks kommentar til dette. Men på kroppsspråket kunne vi nok ane statsministerkandidaten ikke føler seg helt bekvem med Enoksens utspill.

Et par ungjenter fant frem autografblokkene, og andre kom til for å håndhilse. Men den store vinnerstemningen uteble da Bondevik inntok scenen på Torgallmenning i regnbygene.

Foto: Oddleiv Apneseth