— Avtalen må få sin sjanse, men dersom man ikke ser resultatet etter de to første årene, må man være villig til å se på om det er nødvendig å bruke andre virkemidler, sa den kommende statsminister Kjell Magne Bondevik i en pause i regjeringsforhandlingene onsdag ettermiddag.

Han karakteriserer avtalen som ambisiøs, men understreker at han ikke har noen grunn til å betvile de tre hovedpartene når de sier at det er mulig å få ned sykefraværet med minst 20 prosent i løpet av fire år.

— Det vil kreve en voldsom innsats fra organisasjonene, og det krever også at regjeringen leverer noe. Det er viktig at alle følger dette skikkelig opp, sier Bondevik.

Bondevik sier at han har hatt en viss informasjon om det som var i ferd med å skje, men han vil ikke si hvem han har fått informasjon av.

— Vi er tilfreds med at det er blitt en frivillig avtale. Klarer man å oppnå avtalens intensjon, vil vi oppnå en meget stor økonomisk gevinst fordi utgiftene i folketrygden går kraftig ned. Det vil være en stor fordel om en klarer dette uten å gripe inn lovveien, sier han.