— Det er et sterkt signal til britiske myndigheter at Bondevik nå bringer den norske bekymringen opp på høyeste politiske nivå, sier miljøvernminister Brende til BT.

Bondevik har også tidligere formidlet de norske protestene mot de radioaktive utslippene i samtaler med Blair, uten at det har hjulpet. Norge er en rekke ganger blitt lovet snarlig avgjørelse om mulig utslippsmoratorium, som innebærer midlertidig stans i technetium-utslippene inntil ny rensemetode er på plass. Til Bondevik-regjeringens store frustrasjon, har britiske miljømyndigheter ennå ikke avgjort om de skal pålegge Sellafield-eieren utslippsstans.

Samtidig som Bondevik møter Blair i London, legger Brende frem den norske bekymringen og irritasjonen i et to timer langt møte med den britiske miljøvernministeren Michael Meacher.

Brende vil ikke forskuttere utfallet. Tidligere møter med Meacher har nemlig ikke resultert i noe konkret.

— Det begynner å nærme seg punktet hvor samtaler og dialog ikke lenger har noen verdi. Vi er lei av å bli oppholdt med godt snakk. I møtene torsdag forventer vi å få en tilbakemelding så vi vet hva vi har å forholde oss til, sier Brende, som fortsatt holder muligheten åpen for søksmål mot Storbritannia hvis ikke utslippene opphører.

— Jeg har psyket meg opp til en enda tøffere Sellafield-kamp i tiden som kommer, sier Brende.

I morgendagens møte, stiller begge miljøvernministrene med fagekspertise i ryggen. På norsk side er blant annet Statens strålevern representert.

Børge Brende mener den faglige britiske argumentasjonen for fortsatte utslipp av det radioaktive avfallet ikke henger på greip.

— Samtidig som Storbritannia mener det er uforsvarlig å lagre technetium i underjordiske deponier på grunn av en ørliten risiko for lekkasje om 5000 eller 50.000 år, synes de det er helt greit å sende stoffet urenset rett ut i havet og opp langs norskekysten. En helt bristende logikk, mener Brende.