Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Jon Lilletun, sier til Bergens Tidende at det etter onssdagens budsjettopplevelse er nødvendig å se på Arbeiderpartiet som en aktuell samarbeidspartner.

Det samme sier flere andre i KrF som har spilt en sentral rolle i høstens økonomiske drama i Stortinget.

Venstres leder, statsråd Lars Sponheim, sier på sin side til BT at «regjeringens handlingsrom er utvidet til begge sider».

For tredje gang

Det var en fortettet stemning i hele Stortinget da statsministeren gikk på talerstolen presis klokken 10 og forkynte det budskapet alle satt og ventet på: kabinettsspørsmålet.

— Hvis regjeringens budsjett ikke blir vedtatt, må vi ta konsekvensen av det, var ordene Bondevik brukte. Dermed hadde han for tredje gang som statsminister tatt dette tvangsmiddelet i bruk. I sin første regjering grep han til kabinettsspørsmålet to ganger for å få viljen gjennom.

Ventet i åtte timer

Frp-lederen lot det gå nesten åtte timer før han ga offisiell beskjed om at hans 24 disipler bøyde unna og ville berge budsjettet og regjeringen. Utenfor stortingssalen minnet Hagen pressefolk om at han i sin tid hadde bøyd seg da Kåre Willoch første gang stilte kabinettsspørsmål.

— Men jeg gjorde det ikke andre gangen, tilføyde han megetsigende.

Ydmykelser

Mens han holdt regjeringen og Stortinget ellers i uvisse om hvilket svar stortingsgruppen ville gi, fikk de tre regjeringspartiene den ene salven etter den andre fra både Ap, SV og Senterpartiet. Samtlige gjorde gode forsøk på å ydmyke regjeringen for at den brukte kabinettsspørsmålet.

Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Odd Roger Enoksen tok i tur og orden ordet og fordømte denne fremgangsmåten for å tvinge stortingsflertallet i kne.

Stoltenberg pekte på at kabinettsspørsmålet knapt noen gang før var blitt brukt for å tvinge statsbudsjettet gjennom.

Milde motangrep

Kjell Magne Bondevik og regjeringens talsmenn i Stortinget parerte angrepene uten sterke ord. Motangrepene var milde både i form og innhold. Det ble bl.a. lagt merke til at skytset fra Frp knapt ble besvart.

Bondevik mente at det var udramatisk og «helt naturlig» å gjøre som han gjorde, for «kabinettsspørsmål er en naturlig del av det parlamentariske systemet», som han sa.

Latterliggjorde

Men Carl I. Hagen var på sin side mest opptatt av å refse og latterliggjøre regjeringens holdning til oljeinntektene.

Han mente at Bondevik opphøyde den såkalte handlingsregelen (om bare å bruke avkastningen av oljeinntektene) til en ny gud. Regelen er en regel for handlingslammelse, mente han. Dessuten harselerte han over økonomene i Finansdepartementet som han mente har tatt fullstendig makten over politikerne.

Oppgitt over Frp

Det harde kjøret fra Carl I. Hagen mot regjeringen hadde gjort sterkt inntrykk på Jon Lilletun da BT fikk ham i tale:

— Jeg er rett og slett oppgitt over at Frp har så dårlig virkelighetsforståelse av norsk økonomi. Skulle vi fulgt Hagen, ville ikke minst barnefamiliene fått store problemer med økt rente.

— Er du blitt skremt av å være slik i hendene på Frp?

— Det er i hvert fall ikke ønskelig å ha en slik situasjon flere ganger i budsjettforhandlingene. Derfor er jeg er glad for at Jens Stoltenberg har sagt åpent fra at Arbeiderpartiet er interessert i budsjettforlik med regjeringen i årene fremover. Men vi må i enkeltsaker også være villig til å finne løsninger sammen med så vel SV som Frp, tilføyer han.

RÅDSLO UFORMELT: Det ble en lang dag i stortingssalen onsdag. Etterpå rådslo Kjell Magne Bondevik, Carl I. Hagen og Jens Stoltenberg i til dels gemyttlige former.
FOTO: SCANPIX