Statsministeren kom med løftet om nye penger i sin tale på verdenstoppmøtet i Johannesburg i går ettermiddag. FN har før toppmøtet prioritert de fem områdene vann, energi, helse, jordbruk og vern av biologisk mangfold.

— Dette er penger som ikke tas fra andre områder. De er bakt inn i budsjettforslaget for 2003, som betyr en betydelig økning på dette området, sier Bondevik. Han sier seg stort sett fornøyd med utfallet av verdenstoppmøtet, som han mente hadde gitt fremskritt på flere områder.

— Det har gått bedre enn fryktet. Jeg vil ikke ha problemer med å skrive under handlingsplanen fra dette møtet, sier Bondevik. Bondevik tok også opp trusselen om klimaendringer, som han karakteriserte som den største miljøutfordringer vi står overfor. Han var også svært tilfreds med at Russlands statsminister Mikhail Kasianov tirsdag kunngjorde at Russland vil ratifisere Kyotoavtalen i nær fremtid.

— Dette var den beste bursdagsgaven jeg kunne ha fått, sier Bondevik, som fylte 55 år i går. I talen erklærte han seg også villig til å forene krefter med EU og andre land for å skape en global allianse for å fremme fornybare energikilder. - Med den teksten vi har fått på dette området i handlingsplanen, er en slik allianse mer nødvendig enn noen gang, sa Bondevik i talen. Planen inneholder ingen konkrete målsettinger for fornybar energi.

(NTB)