Fretex kunne torsdag markere sitt 100-årsjubileum, og pengene fra regjeringen skal gå til Fretex’ sine prosjekter innen attføring og arbeidstrening.

– Takk for den innsats dere har gjort gjennom ett hundre år! For hundre år siden var Norge et fattig land, et av Europas fattigste. Siden da har vi løftet oss til å bli et av verdens rikeste. Det kan vi glede oss over, sa statsministeren på sitt siste offisielle representasjonsoppdrag som statsminister.

– Men ikke alle har fått del i velferden. Den viktigste jobben nå blir å sørge for at de gode tidene blir alle til del, sa Bondevik.

Han understreket at det offentlige har ansvaret her. Men de frivillige organisasjonene trengs. Fretex har også gått foran for å skape et inkluderende arbeidsliv og skapt ordninger som det offentlige senere har adoptert, ifølge Bondevik.

Han sa også at noe av det som har gjort størst inntrykk på ham som statsminister er møtet med vanskeligstilte mennesker, fattige, rusavhengige, bostedsløse og andre.

– Og det som gleder meg mest, er når slike får hjelp. Jeg ser dem rette ryggen og få håp for framtiden. Fretex er blant dem som når fram til slike, hjelper, og viser dem respekt og likeverd, sa statsministeren.