Tirsdag fremmer regjeringen revidert nasjonalbudsjett, som i realiteten er en justering av inneværende års statsbudsjett basert på ferske analyser og prognoser. Det er ikke lystelig lesning og statsminister Kjell Magne Bondevik tegnet i går et svært mørkt bilde på en pressekonferanse i Oslo.

Må kutte over 2 milliarder

I stedet for å pøse millioner ut over gode formål, har regjeringen og statsrådene vært gjennom en meget smertefull kutteprosess. Det er antatt at kuttene blir på 2-2,5 milliarder kroner.

Ifølge Bondevik skyldes de knallharde økonomiske realiteter særlig tre forhold:

  • Utbetalingen til sykelønn over Folketrygden øker mer enn beregnet. På årsbasis er det «snakk om milliardbeløp, ikke millioner,» sier Bondevik.
  • Skatteinngangen er lavere enn beregnet. Det skyldes blant annet den lave prisstigningen og det fører til en at det betales inn mindre penger i merverdiavgift.
  • Lavere lønnsvekst enn beregnet. Det i tillegg til mindre bruk av overtid fører lavere skatt.

— Det finnes dessverre ingen trivelige motposter som oppveier dette, beklager Bondevik.

Fortvilelsen

Han er rett ut sagt fortvilet over den kraftige økningen i utbetalinger til sykelønn.

— Jeg er fortvilet og situasjonen er fortvilet. Vi må dessverre konstatere at utviklingen er den motsatte av hva som er forutsatt i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Avtalen innebar at sykefraværet skulle reduseres med 20 prosent. Hadde det skjedd, ville vi hatt 10 milliarder kroner mer til disposisjon. Det hadde løst alle våre problemer, sier statsministeren.

Han tviholder imidlertid fortsatt på avtalen og vil ikke avlive den - ennå:

— Det må skje noe, men mer vil jeg ikke si om eventuelle tiltak nå, sier han.

Blankt nei til oljenæringen

Kjell Magne Bondevik sier at det er meget viktig å holde de ansvarlige rammene for at norsk økonomi skal styrkes. Han ber partiene på Stortinget om å vise ansvar og måtehold og legger til at det blir like krevende på Stortinget som det har vært for regjeringen å gjennomføre kuttene som vil bli offentliggjort på tirsdag.

For å få fart på investeringene i oljevirksomheten har oljenæringen de siste ukene bedrevet en intens lobbykampanje for å få redusert særskatten for nye utbyggingsprosjekter i Nordsjøen. Næringen har også alliert seg med politikere langs kysten, som ordfører Herman Friele.

Men i et foredrag i Oslo i går kveld sørget finansminister Per-Kristian Foss for å ta livet av alle forhåpninger om et mildere skatteregime på sokkelen.

— Halvering eller en betydelig reduksjon av særskatten er ikke det riktige virkemidlet for å øke aktiviteten på norsk sokkel, sa Foss og understreket tvert imot at det «er svært viktig å beholde petroleumsskatten.» Han minnet også om at næringens forslag ville koste 10 milliarder kroner i året. Han advarte mot at næringens forslag vil kunne bety «at det satses på ulønnsomme investeringer.»

Foss sa at regjeringen på tirsdag vil fremme forslag som «gir større sikkerhet for nye selskaper på sokkelen, øker lønnsomheten i hele produksjonen, legger til rette for økt utvinning og forenkler omsetningen av lisenser.»