— Det er ingen boikott av varer fra Israel, heller ikke på forsvarssektoren. Retningslinjene for forsvarsmateriell fra Israel tilsier at kjøp skal forelegges Forsvarsdepartementet og godkjennes av forsvarsministeren. Det er gjort i hvert enkelt tilfelle, sa Bondevik i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Han forsvarer forsvarsminister Kristin Krohn Devolds handlemåte, og viser til at Stortinget i fjor avviste forslag som ville betydd boikott av israelsk forsvarsindustri. Dette fikk bare SVs og Senterpartiets støtte.

Kjetil Bjørklund (SV) spurte om statsministeren finner det uproblematisk at Norge kjøper forsvarsmateriell fra Israel. Norge har de siste 10 månedene gjort åtte militærinnkjøp fra Israel for til sammen 16,7 millioner kroner.

Avviser Ap-kritikk

Opposisjonen kritiserer innkjøpene. Forsvarsdepartementet finner det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet deltar i kritikken.

Forsvarskomiteens leder, Marit Nybakk (Ap), mener at forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) opptrer arrogant overfor Stortinget ved å kjøpe forsvarsmateriell fra Israel uten å informere om det.

— Dette er veldig uklokt og vitner om manglende vurderingsevne, sier Nybakk til NRK.

Full åpenhet

— Det er oppsiktsvekkende at Nybakk går ut på denne måten. Ap var en del av det klare stortingsflertallet som avviste generelle restriksjoner på kjøp av forsvarsmateriell fra land som er i krig eller der krig truer. Våre innkjøp fra Israel har lite omfang, vi kjøper ikke våpen eller ammunisjon, alt blir godkjent av politisk ledelse og det foregår i full åpenhet, sier statssekretær Gunnar Heløe til NTB.

(NTB)