Hvert fylke har sitt tusenårssted, mange av dem åpner i år, og Sogn og Fjordane har valgt å lage et minnesmerke over Gulatinget, et av de gamle norske tingene, som sitt tusenårssted.

— Vi som deltar i den daglige politiske diskusjon, kan trenge å stoppe opp litt og reflektere over hvordan ting henger sammen. Jeg er glad for å kunne stanse opp litt ved disse historiske røttene nå i valgkampen, sa Bondevik etter å ha blitt vist rundt på tusenårsstedet.

Samlingsplass

Det er usikkert hvor det historiske Gulatinget lå, men Gulen kommune helt sør i Sogn er valgt som sted for tusenårsstedet.

Plassen domineres av et kunstverk - «Tingveggen» - av billedhoggeren Bård Breivik. Monumentet består av en mur av steinstøtter. Foran støttene er det bygd opp en plattform, tinghella, og fjellet rundt er brukt som tribune.

Rundt tingplassen er det laget et område som kan brukes til samlingsplass og møtested for framti-den. Lørdag arrangerte landbruket sitt «Streif» på stedet etter at statsministeren hadde deltatt på se-minar om «Avstanden mellom styrte og styrende».

Overstyring av kommunene

Ordfører Trude Brosvik i Gulen passet på å snakke varmt for det lokale demokratiet og advarte mot for mye overstyring av kommunene da hun ønsket statsministeren velkommen til kommunen. Hun ba Bondevik ta med seg inntrykkene fra kommunen hjem til budsjettkonferansen i regjeringen.

Bondevik lovet det, og han sa mange vakre ord om det lokale demokratiet, noe også Gulatinget i sin tid var et uttrykk for.

Han var også selvkritisk på egne og andre toppolitikeres vegne da han svarte på ordførerens opp-fordring med å si at detaljstyring av kommunene som regel er uheldig.

— Mange av oss rikspolitikere bør se kritisk på hva vi har vært med på, sa statsministeren.

Demokrati

Bondevik trakk linjene bakover og sa at det som foregikk på Gulatinget hadde mye til felles med våre dagers demokrati. Han var opptatt av at demokratiet må utvikles og fornyes, noe Stortinget også har vært opptatt av.

Han håpet at trenden med at stadig færre bruker stemmeretten blir brutt ved årets valg.

— Kanskje vi klarer å snu den trenden, ikke minst fordi vi har to klare regjeringsalternativer, sa Bon-devik.

PÅ HISTORISK GRUNN: Statsminister Kjell Magne Bondevik sier han er glad for å kunne stanse opp ved de historiske røttene. Her hilsen han på lagmannen i Einar Thunes skikkelse. Bak står Jens Linde som biskop Mikjail.
SCANPIX