Det viser en meningsmåling utført av Opinion for Aftenposten, 100 dager etter at Bondevik ble statsminister for annen gang.

Bare 47 prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet om de synes Regjeringen Bondevik II, den såkalte samarbeidsregjeringen, har gjort en svært god eller nokså god jobb.

En tilsvarende måling utført i 1998, da Bondevik ledet sentrumsregjeringen, viste at 76 prosent av de spurte syntes sentrumsregjeringen gjorde en svært god eller ganske god jobb. Da hadde Bondeviks første regjering sittet et par måneder lengre enn dagens, skriver Aftenposten.

Vurderingen av Bondevik-regjeringens jobb er mest negativ i Nord-Norge og Trøndelag. 37 prosent av de spurte i Nord-Norge mener samarbeidsregjeringen gjør en ganske god jobb, mens i Trøndelag mener en av fire det samme.

I Oslo og Akershus er oppslutningen om Regjeringen Bondevik bedre. Her synes 56 prosent av de spurte at Bondevik II gjør en svært god eller ganske god jobb.

På spørsmål om hvilket parti man mener har fått størst gjennomslag for sin politikk i samarbeidsregjeringen, svarer 52 prosent Høyre og 20 prosent KrF.

(NTB)

MIDNRE POP: Klapp på skulderen fra George W. Bush til tross, Kjell magne Bondeviks regjering er mindre pop denne gang.
REUTERS