• Arbeiderpartiet prøver å unngå det eneste erklærte regjeringsalternativet, sentrumsalternativet, ved å rette hovedskytset mot Høyre og Fremskrittspartiet, mener Kjell Magne Bondevik.

Bondevik, som er parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti og statsministerkandidat, sa dette i sin 1. mai-tale i Stokke i Vestfold.

Bondevik fastslår at en slik strategi ikke vil lykkes.

— Sentrum vil markeres som alternativ blant annet gjennom felles merknader til regjeringens langtidsprogram, som vi vil legge fram om noen dager, sa Bondevik.

NTB