— Dette øker mulighetene for vi kan lykkes i forhandlingene. Dersom Sponheims standpunkt også blir Venstres standpunkt, styrker det sentrum totalt sett, sier Bondevik. Søndag fikk han det glade budskap mens han var på Ullevål og så kampen Lyn-Molde.

Sponheim sier til NTB at han har tvilt seg fram til dette standpunktet etter å ha vurdert framtidsutsiktene for Venstre etter det dårlige valget.

Synlig

— Jeg mener det er riktig å gå inn i en slik regjering, i det minste delta i forhandlingene for å se hva vi kan få til. For oss dreier det seg om synlighet. Det har ikke vært noe åpenbart valg for meg, men jeg mener vi må etterleve landsmøtets pålegg i denne saken, sier Sponheim.

Bondevik sier det er en klar fordel for balansen i en regjering at det er tre partier. Da vil ikke KrF så lett bli overkjørt av et betydelig større Høyre.

— Dessuten har KrF og V langt på vei sammenfallende synspunkter i en lang rekke saker, og en kravliste som vil bygge på plattformen til sentrumsregjeringen, sier Bondevik til NTB.

Han legger til at han ikke undervurderer vanskelighetene med å komme til enighet med Høyre, men jobben vil gli lettere med Venstre på lag.

Landsmøtevedtak

Sponheim viser til at vårens landsmøte som første prioritet hadde en reprise av den forrige sentrumsregjeringen, mens alternativ to var et ikke-sosialistisk samarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti.

Sponheim ble før helgen invitert til å bli med i regjering av både Høyre og KrF, men han bevilget seg noen dagers tenkepause i Ulvik, med jakt og potetplukking, for å vurdere de ulike alternativene.

Høyre-leder Jan Petersen reagerte positivt da NTB brakte ham nyheten om Sponheims beslutning søndag ettermiddag.

— Jeg hilser Sponheims anbefaling til Venstres sentralstyre velkommen. I Høyre ser vi et stort poeng i å ha et ikke-sosialistisk samarbeid som også inkluderer Venstre, sier Petersen. Men han vil ikke forskuttere sentralstyrets vedtak mandag.

Drukne

Sponheim viser til den lave oppslutningen for Venstre ved valget, og sier at spørsmålet om deltakelse i regjeringsforhandlinger på mange måter dreier seg om "å drukne i Stortinget eller drukne i regjering". Selv har han altså landet på at det siste tross alt er bedre.

Venstre fikk bare to stortingsrepresentanter, og en Høyre-KrF-konstellasjon vil være langt fra et flertall, selv med Venstre om bord. En slik regjering vil være avhengig av en forståelse med Fremskrittspartiet, og Petersen hadde før helgen en "lang og fortrolig" samtale med Carl I. Hagen om nettopp dette. Hagen ville ikke kommentere innholdet, ei heller om han er stilt i utsikt å bli stortingspresident.

Det er ikke lagt noen fast tidsplan for de såkalte sonderingene som skal finne sted til uken. Kristelig Folkeparti la sist torsdag fram en lang kravliste, som Petersen så langt ikke har vært villig til å kommentere i detalj. Strategien er åpenbart at jo mindre som sies i det offentlige rom, desto større er sjansen for å nå enighet på bakrommet.

Avgjørende uke

Det er imidlertid sannsynlig at sonderingene, det er altså ikke formelle forhandlinger ennå, vil starte tirsdag, etter at Venstres sentralstyre har sagt sitt. Det er også sannsynlig at Sponheim får gjennomslag for sitt standpunkt, ikke minst fordi det er knyttet opp til landsmøtets klare vedtak.

Allerede mot slutten av neste uke vil det trolig vise seg om sonderingene vil gå over i reelle forhandlinger. Gjør de det, er det all mulig grunn til å tro at de vil lykkes. Sonderingene skal nettopp skissere kompromisser i de vanskeligste sakene, som gasskraft, skattelettelser, u-hjelp, sykelønn, distrikts - og landbrukspolitikk.

Det er en utbredt oppfatning at Høyre vil strekke seg langt for å imøtekomme KrFs krav, ikke minst fordi det er 12 år siden partiet sist satt med regjeringsansvar, og fordi en ren Høyre-regjering ikke er et levedyktig alternativ. Høyre vil dessuten unngå å friste dem i KrF som måtte mene at et samarbeid med Arbeiderpartiet er å foretrekke.