— Bush kom med en sterk og overbevisende argumentasjon med alle sine eksempler på Saddam Husseins brudd på inngåtte avtaler, sier Bondevik til NTB.

Han er likevel glad for at Bush med sin tale i FNs hovedforsamling spiller ballen over til FN.

— Jeg er glad for at Bush vil forankre videre aksjoner i FN, og vil samarbeide med verdensorganisasjonen, sier Bondevik.

Bush listet under sin tale opp en rekke krav til Iraks leder, og ga ham sjansen til å etterkomme disse.

— Hvis ikke, må Sikkerhetsrådet handle, sier Bondevik.

(NTB)