SVs mann i kommisjonen som skal meisle ut en ny distriktspolitikk, partiets nestleder Inge Ryan, vil ha fritt frem for såkalte samdrifter i jordbruket.

Ryan sier ja til fellesfjøs og vil gjerne ha samarbeid mellom 10-20 bønder og fjøs med godt over 100 kyr.

— Mange unge gårdbruker jeg har snakket med ønsker ikke å videreføre foreldrenes hverdag med jobbing syv dager i uken, minimalt med ferie og lite faglig miljø, sier Ryan.

Får Ryan det som han vil betyr det at SV kan støtte en politikk som innebærer en sanering av dagens melkebruk, fra over 20.000 til under 5000. Ryans politikk trenger ikke å bety færre gårdsbruk og færre eiere av gårdsbruk. Men melkeproduksjonen vil skje i fellesfjøs og i samarbeid mellom flere bønder som deler på arbeid og investeringer.

En av Norges eldste og største samdrifter ligger i Innvik i Stryn. Der eier sju-åtte gårdbrukere ett fellesfjøs. Flertallet av eierne har storparten av arbeidsdagen sin utenfor gårdsdriften.

Ryans utspill vil trolig bli hilset velkommen i Høyre, som har ivret for å myke opp reglene om samdrifter for å rasjonalisere jordbruksproduksjonen.

Norges Bondelag har strittet imot å tillate store samdrifter, og vil begrense hvor mange bønder som får samarbeid og hvor store hver enkelt samdrift skal få lov til å bli.