• Dette gjør vi i protest mot det dritt-tilbudet bøndene har fått av regjeringen, sier Helge Todnem, leder i Randaberg bondelag.

Aksjonister fra Randaberg bondelag har blokkert inn— og utkjøringen til Sentralrenseanlegget i Mekjarvik i Rogaland onsdag.

Bøndene har i morgentimene blokkert innkjøringen til Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren med fire traktorer, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet tilkalt

Etter det Aftenbladet erfarer har ledelsen ved anlegget fått beskjed fra IVAR-ledelsen om å tilkalle politiet for å få fjernet aksjonnistene.

Helge Todnem, leder i Randaberg bondelag, vil ikke uttale seg om dette er en lovlig aksjon.

— Det er en streikesituasjon, og da vurderer vi dette underveis. Vi har fått et fryktelig dårlig tilbud, som vi mener er en trussel mot familielandbruket i Norge. Her ute på SNJ er det mye dritt fra før. Derfor mente vi dette var en passende plass for en aksjon. Flere av de store IVAR-kommunene er dessuten Høyre-styrt, og vi oppfatter tilbudet som et løftebrudd fra nettopp Høyre. Høyre har i sitt program tatt til orde for lønnsom drift og økt matproduksjon, sier Todnem.

Ingen trafikkproblemer

Det aller meste av inn- og uttransporten fra SNJ går heldigvis i rør. Men en del slam kommer inn på bil. Også ferdigprodusert pellets fra anlegget blir fraktet på bil.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Rogaland politidistrikt bekrefter at politiet er varslet om aksjonen.

— Det står noen traktorer der ute og stenger trafikken. Vi må vel ut en tur og snakke med dem. Spørsmålet er vel hvor mye oppmerksomhet vi skal gi dem. Først kommer vi og så kommer media. Det er vel antakelig det de er ute etter, sier Løklingholm.

— Er det meldt om trafikale problemer der ute?

— Nei. Dette er i Mekjarvik. Der er det ikke trafikkaos.