Fra Hordaland hadde over 80 bønder og småbrukere tatt turen østover, under ledelse av Bondelagets lokalleder Clara Hveem.

— Vi har sunget, vi har ropt, vi har holdt appeller, vi har blåst i fløyter, vi har gjort alt for å bli hørt, sa hun til bt.no da det lange bondetoget rundet Stortinget, men uten å stoppe.

Det var avtalen, marsjen skulle passere Stortinget, ikke stoppe der. For målet var Statsministerens kontor, og sjefen selv, Jens Stoltenberg. Men han var ikke hjemme, han er i USA på NATO-toppmøte.

Det stoppet likevel ikke bøndene, de tok seg nedover fra Stortinget til Akershus festning, der Statsministerens kontor holder til midlertidig, etter terroren i fjor.

Humor og smil

Selv om budskapet var alvorlig nok, var det ingen aggresjon eller sure miner å se i demonstrasjonen. Dette i kontrast til bondemarkeringer andre steder i Europa, der brennende traktorhjul og maskert raseri ikke er uvanlig.

De norske bøndene som marsjerte gjennom Oslo gater hadde smilet på lur, og mange av plakatene bar preg av humor og ironi.

«Ingen bønder, ingen kake», sto det på en parole. «Agronomer står også på rødlisten», fortalte en annen.

Fortsatt håp

Men hovedbudskapet i den store demonstrasjonen var at regjeringens tilbud til bøndene denne gangen var så dårlig at de ikke fant grunnlag for å forhandle.

«Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13.000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17.000 kroner. Dette gir bøndene dårligere inntektsmuligheter enn andre grupper, og vil bremse norsk matproduksjon», heter i den offisielle løpeseddelen som ble delt ut til publikum gatelangs i hovedstaden.

Men om dette er nok til å få Stortinget til å plusse på noen tusener når de skal vedta oppgjøret den 12. juni, gjenstår å se.

— Vi får nå se, sa Aps næringspolitiske talsmann Terje Lien Aasland, da han hilste bondelederne på Eidvolds Plass, nedenfor Stortinget.