– Vi kan ikke akseptere at ei hel næring diskrimineres inntektsmessig. Vi kommer ikke til å stå med lua i hånda når vi skal forhandle om bøndenes inntektsmuligheter til våren, sier Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag til Nationen.

– Jeg konstaterer at avstandene mellom bøndenes inntekter og andre grupper i samfunnet bare øker. Regjeringens og stortingsflertallets egne lovnader må realiseres i form av økte inntektsmuligheter, slår Undheim fast.

Inntektsforskjellene mellom bøndene og andre grupper øker hvert år. I 1996 var inntektsnivået i jordbruket 100.000 kroner lavere per årsverk (1.875 arbeidstimer) enn for andre grupper I dag har forskjellene vokst til 190.000 kroner.