Det viser beregninger Nationen har foretatt, basert på tall fra Budsjettnemnda for jordbruket og Teknisk Beregningsutvalg.

Samlet for årene 2003 til og med i fjor var det forutsatt en inntektsøkning for den norske bonden på 52.600 kroner gjennom forhandlingene.

Fasiten er 28.400 kroner, ifølge regnestykkene, som også viser at den generelle inntektsøkningen i samfunnet ellers har vært 94.000 kroner i den samme perioden.

— Verdiløst regnestykke

Leder Ole-Anton Teigen i Småbrukarlaget slår fast at regnestykkene inneholder mange usikre momenter og variabler.

— Regnestykkene går aldri opp. Og uten unntak er det i bøndenes disfavør. Dette viser at avtalene ikke er verdt papiret de er skrevet på, sier Teigen.

Leder Pål Haugstad i Norges Bondelag sier at det er en stor utfordring at resultatet ikke blir slik det blir presentert.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener på sin side at regnestykket i avisen er verdiløst:

— Jordbruksavtalen er en næringsavtale som skal legge til rette for inntektsmuligheter. Noe annet er heller ikke mulig. Tall fra totalkalkylen for jordbruket er ikke lønnsstatistikk og kan derfor ikke brukes til sammenligning med andre grupper på denne måten. Det har heller aldri vært meningen, sier han i en mail til Nationen.

Det alle snakker om

Bondeorganisasjonene som nå har ventet i fire dager på overtid på statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger, reagerer skarpt på Forsells kommentar til tallene:

— Det er jo inntekt per årsverk alle alltid snakker om. Og det er dette diverse landbruksministere skryter av i sine pressemeldinger år etter år. Om vi ikke skal kunne bruke disse tallene, hvilke skal vi da bruke, spør Teigen.

Høyres landbrukspolitiske talsmann Torbjørn Hansen mener at tallenes tale avslører at jordbruksforhandlingene er et narrespill.

— Dette beviser det jeg har sagt lenge. At hele jordbruksoppgjøret er en lek med tall. Uten å mene noe om nivået må det da snart være på tide å få et system som gir forutsigbarhet både for bønder og politikere. Vi aner jo egentlig ikke hva vi vedtar i Stortinget hvert år. Det er et narrespill, sier han.