Resultatene offentliggjøres tirsdag, men etter det Nationen erfarer har medlemmene både i Norges Bondelag og Norsk bonde— og småbrukarlag sagt ja til oppgjøret med den historisk høye rammen på 1,9 milliarder kroner.

Valgdeltakelsen var lav. Bondelaget hadde minst 50 prosent valgdeltakelse som mål, men havner nærmere 40 prosent valgdeltakelse. I Småbrukarlaget har drøyt halvparten brukt stemmeretten sin.

De endelige resultatene offentliggjøres etter styremøter i begge organisasjonene tirsdag formiddag. Deretter går oppgjøret til behandling i Stortinget i løpet av måneden.

Hva synes du om årets jordbruksoppgjør? Si din mening under!

Etter det Nationen erfarer har medlemmene både i Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag sagt ja til oppgjøret med den historisk høye rammen på 1,9 milliarder kroner. Arkivbilde.
Silje Katrine Robinson