Det reviderte kravet fra bøndene ble lagt fram fredag kveld.

Bondelagets leder, Kirsten Indgjerd Værdal, sier at beløpet ikke er nok til at norske bønder skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Hun mener likevel at en slik reduksjon er nødvendig for å komme fram til en løsning i forhandlingene.

Jordbrukets forhandlingsutvalg vil dekke kravet ved prisøkninger på 320 millioner kroner og økte bevilgninger over statsbudsjettet på 450 millioner kroner. Dessuten regner jordbruket med at bortfall av skatter og avgifter vil representere 150 millioner kroner i besparelse for jordbruket samlet.

(NTB)