Kontrollveterinærer organisert i Akademikerne vil bli tatt ut i streik, og uten dem til stede må slakteriene stenge.

Både Gilde og Prior har sendt søknader om dispensasjon for kontrollveterinærene, av frykt for konsekvensene.

– Vi må gi produsentene beskjed om at vi ikke kan ta imot dyrene deres til slakting. Og dette vil i løpet av få dager føre til uholdbare tilstander og brudd på dyrevernloven i de aktuelle kyllingfjøsene, sier direktør Leif Jørstad i Prior til Nationen.

En slaktestopp vil få umiddelbare følger for kyllingenes helse, understreker Prior, som i første omgang vil måtte utsette slaktingen av 158.000 kyllinger ved slakteriet i Rakkestad.

– En kylling vokser på slutten av levetida med 80 gram om dagen. Dyrevernforskriftene har detaljerte bestemmelser om hvor mange dyr det kan være per kvadratmeter og hvor mye kjøtt det kan være per kvadratmeter, sier Jørstad.

Om ikke kyllingene blir slaktet når de skal, vil det bli trangt i fjøset, frykter han.

– Dyrevernloven blir brutt, og produsentene kan i utgangspunktet risikere politianmeldelse, sier Jørstad til Nationen.

Gilde frykter samme problem, og viser til at slaktegriser i sluttfasen vokser med 1 kilo per dag. Fjøsene vil derfor raskt bli overfylt, og manglende ventilasjonskapasitet kan føre til sykdom og atferdsproblemer hos dyrene, mener Gilde.

– For gris er dette helt uholdbart og dyreetisk uforsvarlig, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist til Nationen.