Partene i jordbruksoppgjøret er blitt enige om en jordbruksavtale med en økt inntektsramme på 1,9 milliarder kroner.

Rammen i avtalen som staten og jordbrukets forhandlingsutvalg ble enige om anslås å øke bøndenes inntekter med knapt 10.000 kroner per årsverk i 2008. Økningen fra 2008 til 2009 er på 11 prosent, eller knappe 22.000 kroner.

Av inntektsrammen er 1.505 millioner kroner økte råvarepriser, mens 350 millioner kroner er økt bevilgning over statsbudsjettet i 2009. Det resterende er ledige midler på avtalen fra 2007.

– Jeg er glad for at vi har fått til en avtale som gir grunnlag for en inntektsvekst i 2009 på 22.000 kroner per årsverk. Avtalen dekker den forventede kostnadsøkningen i 2008 og 2009. I tillegg gir den jordbruket mulighet for å heve inntektsnivået i 2009, sier landbruks— og matminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Johansen mener oppgjøret viderefører den snuoperasjonen han har lovet for inntektsutviklingen i jordbruket.

– Over 3 år får jordbruket en netto inntektsvekst på om lag 60.000 kroner per årsverk. Stiger kostnadene for kunstgjødsel og kraftfôr ekstraordinært, gjennomfører vi justeringsforhandlinger til høsten, lover statsråden.