Betalingsnekt-aksjonen er andre fase i aksjonen Verdistrømstans som er en protest mot jordbruksoppgjøret. Skjåstaddalen bondelag håper å iverksette full betalingsstopp av elektrisk strøm som brukes i landbrukets driftsbygninger.

Norges Bondelag vil ikke gå aktivt ut og støtte aksjonsmåten.

NTB