– Vi møtte en utenriksminister som hadde full forståelse for våre bekymringer i de pågående forhandlingene i WTO, sier Undheim.

Undheim fortalte Støre om at de innspill G-10 gruppen har kommet med i forhold til reduksjon av tollvernet, alene vil føre til 3,5 milliarder kroner i inntektstap for norske bønder.

– På toppen av dette kommer spørsmålene om kutt i intern støtte. I alt betyr dette dramatiske innskrenkninger i mulighetene til å kunne utøve en norsk landbrukspolitikk, sier bondelagslederen.

Derfor understreker han at det er viktig at regjeringen følger opp erklæringen fra Soria Moria og sørger for å finne tiltak som kan erstatte bortfall av inntekt om et WTO-resultat skulle tilsi det.

– Utenriksministeren ga klart uttrykk for at når et eventuelt resultat av WTO-forhandlingene er kjent, må vi se på hva som kan gjøres for å tilpasse landbrukspolitikken til den nye hverdagen, og utvikle nye verktøy for å nå de mål vi har satt oss, sier Bjarne Undheim.