— Vi er sterkt kritiske til øvelsen Joint Winther som i disse dager innledes i Midt-Norge. Situasjonen med munn- og klovsyke er ute av kontroll i Europa. Da virker det meningsløst at flere hundre britiske soldater skal øke risikoen for spredning av sykdommen til Norge, sier leder Kirsten Indgjerd Værdal i Norges Bondelag.

Fredag ba hun forsvarsminister Bjørn Tore Godal treffe nødvendige tiltak for å begrense øvelsen og stoppe innreise av ytterligere personell fra Storbritannia.

Flere tiltak I brevet til forsvarsministeren krever Værdal at flere tiltak må gjennomføres dersom øvelsen skal gjennomføres.

— Forsvarsledelsen må da sørge for tiltak slik at teknisk utstyr, alle maskiner samt klær og proviant hos de britiske soldatene ikke representerer smittekilder. Forsvarsledelsen må også sørge for at de britiske soldatene får begrenset frigang utenfor øvelsen, at ikke ytterligere soldater kommer in, skriver Værdal.

Ufravikelig Bondelagslederen understreker at det er smitterisikoen må være styrende for de tiltakene som settes i verk:

— Dersom øvelsen skal gjennomføres, er det et ufravikelig krav at øvelsen begrenses, slik at den unngår norske husdyrmiljøer.

Norges Bondelag krever dessuten midlertidig forbud mot bruk av saueklippere fra Storbritannia.

— Forbudet må også omfatte klippere som har vært i Storbritannia den siste tiden, skriver bondelaget i et brev til Statens dyrehelsetilsyn fredag.

Bondelaget viser til at det i dag er ulik praksis i distriktsveterinærapparatet når det gjelder bruk av utenlandske saueklippere.

— De sentrale retningslinjene fra Statens dyrehelsetilsyn må derfor utformes på en slik måte at det oppnås lik praksis på området, heter det i brevet.

NTB

Les også: Irland kjemper desperat mot smitte