Konsekvensene av kravet, som ble satt fram da de ekstraordinære jordbruksforhandlingene startet i dag, vil bli mer penger over statsbudsjettet og beskjeden økning av kjøttprisene i butikken.

Bondelaget mener at staten må ta mesteparten av utgiftene staten har påført næringen. Videre er kravet at forbudet mot bruk av kjøttbeinmel må være varig, og testingen tilstrekkelig for å sikre forbrukerne trygg mat.

Størrelsen på kravet fra jordbruket tar utgangspunkt i beregningene Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har utført for Landbruksdepartementet.

Disse beregningene viser at kostnadene for jordbruket vil øke med 77 millioner kroner som følge av forbudet mot bruk av foredlede animalske proteiner i for til produksjonsdyr, eller forbud mot bruk av kjøttbeinmel i for til slike dyr.NTB