Stavanger tingrett har tilkjent Bakka 24,8 millioner kroner i erstatning for tapte fallrettigheter. Erstatningen tilkjennes i et ekspropriasjonsskjønn i forbindelse med vassdragsreguleringen i Saudafjellet, skriver Nationen.

Reguleringen fører til at Bakka ikke kan bygge et eget småkraftverk. Det er de mulig tapte inntektene herfra utbyggeren må erstatte.

— Erstatningsbeløpet ble litt større enn jeg hadde forventet, for å si det rett ut, innrømmer Bakka.