Nestleder i partiet, Aud Folkestad, sier til Bergens Tidende at hun er sterkt kritisk og føler stor uro over bombetoktene som USA og Storbritannia gjennomfører i USA.

Hun understreker at hun er klar over at det er vanskelig å få tilfredsstillende informasjon om krigshandlingene og virkningen av dem. Folkestad synes ikke selv hun har forutsetning og informasjon nok til å ta stilling til hvorvidt det bør innføres bombestans.

«Timeout»

Stortingsrepresentant May Britt Vihovde går lenger enn nestlederen. Hun mener det er på tide med en «timeout» for å vurdere om bombene treffer rett.

— Vi må forsikre oss om at bombing er den rette måten å bekjempe terrorismen på, sier Vihovde til BT. Dette synspunktet deler hun med partilederen i Bergen, Gyri Skre.

Har tålt nok

— Folket i Afghanistan har lidd nok. Først var de krig med Sovjet. Deretter har de måttet tåle en umenneskelig undertrykking av Taliban. Skre godtar ikke at det bare skal være regjeringen og den utvidete utenrikskomiteen i Stortinget som skal ha lov å ha meninger om krigen. Også grasrota må kunne målbære meningen sine på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig, sier Skre.

Stoler på regjeringen

Tidligere statssekretær Atle Hamar stoler på regjeringen.

— Jeg er sikker på at våre folk der er i stand til å vurdere situasjonen fra dag til dag. Han understreker også at er naivt å tro at man kan unngå at sivile liv går tapt i en krig. - Men i motsetning til Kosovo, har USA denne gang unngått rein teppebombing. Det er bra, sier Hamar. Venstres parlamentariske leder, Trine Skei Grande sier det slik: - Jeg er kritisk, men vi er forpliktet å bekjempe terrorisme og Taliban. Så langt har ikke sett at det finnes alternativer til militære aksjonene, sier hun