Årsaken er den pågående krigen i Libanon.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) vil for tiden heller ikke fatte nye vedtak i asyl— eller andre utlendingssaker der eventuelle avslag innebærer plikt til å returnere til det krigsherjede landet.

– Det er sjelden vi iverksetter slike tiltak slik at plikt til å reise ut ikke gjelder lenger. Men vi mener at situasjonen i området nå er så alvorlig at dette er det eneste forsvarlige, sier direktør i Utlendingsnemnda (UNE), Terje Sjeggestad, til NTB.

Omfatter mange

Den midlertidige stansen i tvangsutsendelser og pliktige hjemreiser omfatter et 100-talls personer som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse av ulike grunner.

– Det gjelder personer som har fått avslag på asylsøknad, personer som har fått avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse og personer som er utvist på grunn av straffbare forhold, opplyser Sjeggestad.

De straffbare forholdene dreier seg i overveiende grad om brudd på utlendingsloven.

Libanesere som tidligere har søkt asyl i andre EU– eller EØS–land vil imidlertid fortsatt kunne sendes tilbake til disse landene.

Informerte departementet

UNE har truffet vedtak om midlertidig stans i utsendelser og vedtak om utsendelser på selvstendig grunnlag. Torsdag informerte de Utlendingsdirektoratet (UDI) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om beslutningen.

Libanesiske asylsøkere som ligger an til å få oppholdstillatelse vil fortsatt få sine saker behandlet.