London/Oslo (NTB-Frode Kvam): Det viser en rapport som ble lagt fram på et ministermøte i London 17. mai.

— Norge er nest best i Europa på innføring av Bolognaprosessen. Det er andre gang status for etableringen av et europeisk område for høyere utdanning legges fram. Forrige gang, da ministermøtet ble holdt i Bergen for to år siden, lå Norge best an. Nå er det Irland som er på førsteplass, sier rådgiver Johannes Fjose Berg i Kunnskapsdepartementet til NTB.

Bolognaprosessens mål er å skape et europeisk område for høyere utdanning innen 2010. Prosessens første møte ble holdt i Bologna i Italia i 1999, deretter i Praha i 2001, Berlin i 2003 og i Bergen i 2005. Det var i Bergen at prosessens første rapport ble lagt fram.

46 land

Rapporten som kom torsdag, viser status for 46 europeiske stater. Hviterussland er det eneste landet i Europa som ikke deltar i prosessen.

— Målet er å skape et felles system slik at man i andre land skjønner hva en bachelorgrad fra Norge er for noe, og slik at en bachelorgrad er lik over alt. Prosessen har som mål å lage et felles utdanningsområde der man kan studere til en bachelorgrad for eksempel i Slovenia og så følge opp med en mastergrad i Norge, sier Fjose Berg.

Ny status for prosessen blir lagt fram i Belgia i 2009, året før prosessen skal være i mål.

Fornøyd Djupedal

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) er fornøyd med hva Norge har oppnådd hittil.

— Vi har gjort veldig mye på kort tid. Det betyr at Norge som nasjon har klart å tilpasse seg systemet. Men utfordringene for Norge blir de samme som for resten av Europa – nemlig å få studenter til å studere mer, og å gjøre det viktigere å studere, sier Djupedal til NTB.

Djupedals utfordring blir å få flere til å delta i den internasjonale kunnskapsutvekslingen som departementet legger opp til.

— Studenter skal være mobile. Vi skal ha norske studenter ut i Europa, men minst like viktig er det at utenlandske studenter og professorer får komme til Norge. Internasjonalisering er veldig viktig. Fra et norsk ståsted er det samtidig interessant at mange land som vi ikke har mye kontakt med, for eksempel Georgia, får delta i integrert utdanning i Europa. Dette gir et globalt perspektiv på høyere utdanning, sier Djupedal til NTB.

Mer enn Europa

Kunnskapsministeren understreker at det er viktig å hindre at dette blir en ren europeisk prosess.

— Vi må også utenfor Europa. Måten systemet og strukturen er lagt opp, gjør at også andre land kan tilpasse seg dette, noe som vil skape enda større mobilitet, sier Djupedal.

Noen land vil imidlertid ikke klare målet om å fullføre Bolognaprosessen innen 2010.

— Det er urealistisk. Montenegro er et land som har blitt diskutert her på ministermøtet. De har et stykke igjen. Prosessen er i gang, og målet er å komme lengst mulig. Men realistisk sett vil det være enkelte land som ikke klarer dette innen 2010, sier Djupedal.