En undersøkelse som Høgskolen i Vestfold har gjennomført, viser at åtte av ti elever tror de kommer til å bruke boken etter at de er ferdige med faget.

Undersøkelsen konkluderer med at boken er en suksess, også fordi lærerne opplever den som et svært nyttig hjelpemiddel.

Boken, som er utgitt av Sosial— og helsedepartementet, har oppskrifter fra hele verden, i tillegg til den norske grunnkosten.