Bakgrunnen for saken er en annonse på nettstedet finn.no i april i år. I en annonse for utleie av en treromsleilighet i en firemannsbolig i Rælingen, sto følgende krav:

«OBS: Kommunal-garanti godtas ikke, utleies kun til norske statsborgere. IKKE husdyr».

Likestillings— og diskrimineringsombudet reagerte på formuleringen.

– Vi mener at det å stille krav om norsk statsborgerskap i praksis utelukker en stor gruppe mennesker fordi de har en annen etnisitet enn norsk, sier underdirektør Lars Christensen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet til Aftenposten.

Ifølge ombudet er kravet indirekte diskriminering og derfor ulovlig. Ombudet har krevd at utleieren må slutte å kreve norsk statsborgerskap av leietakerne sine. Men utleieren står på sitt.

– Jeg ber om norsk statsborgerskap fordi jeg vil sikre meg økonomisk. Det er umulig å forfølge krav i utlandet dersom leietakeren stikker av fra regningen. Om det dreier seg om en polsk jordbærplukker eller svensk hjelpepleier er det vanskeligere å forfølge saken enn om personen er norsk statsborger, sier Stein Skogsberg.

Han sier han vil fortsette å stille det samme kravet inntil Likestillings- og diskrimineringsnemnda har avgjort saken.