Det viser eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Hittil i år er boligprisene gjennomsnittlig 8 prosent høyere enn de var i hele 2005. I mars ble det omsatt 45 prosent flere boliger enn i mars i fjor.

Prisene på eneboliger steg med 1,6 prosent fra februar til mars, og var 10,2 prosent høyere enn i mars 2005. Siden bunnivået i 1992 har prisene økt med 211 prosent.

For delte boliger var det en prisøkning på 2,2 prosent fra februar til mars, og sammenlignet med nivået i mars 2005 var forskjellen 9,8 prosent. Prisene på leiligheter steg med 1,6 prosent den siste måneden.

Boligkjøpere bruker nå en noe større andel av lønna på bolig. Renteutgiftene som andel av inntekten sank kraftig i 2003 og 2004, men steg marginalt i 2005 og er sakte på vei oppover.

Renteutgiftsandelen i snitt for boligkjøpere ligger for 2006 på 19 prosent for den enslige førstegangsetablereren, 10 prosent for det unge paret og 5 prosent for det etablerte paret.

Renteutgiften som andel av inntekten bestemmes av boligprisene, rentene og husholdningens inntekter.