Flere økonomer har i den senere tid gitt uttrykk for at en betydelig styrking av den norske kronen nå taler for ytterlige rentekutt.

Slik kan Norges Bank bidra til å senke kronen, og samtidig bli en julenisse på neste rentemøte, som er 15. desember.

— Jeg tro ikke på noe nytt rentekutt. Tvert imot ser jeg for meg at Norges Bank kan komme til å øke renten igjen i løpet av første halvår neste år, sier professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole til Bergens Tidende.

Bremse boligprisene

— Årsaken er blant annet at den lave renten har ført til at vi har fått en bekymringsfull fart i boligmarkedet. Det er grenser for langt Norges Bank kan la dette utvikle seg. I dag ser vi en sterk opplåning hos grupper med lav og midlere inntekter. De øker lån mer enn inntekten øker. Resultatet er også en for sterk prisvekst på bolig. En renteøkning kan bli brukt for å bremse denne utviklingen. Det har vi et ferskt eksempel på fra England.

— Så den sterke kronen er ikke bekymringsfull?

Ikke kronekurs alene

— Jeg ser ikke at kronekursen alene vil være nok til å sette ned renten ytterligere. Det er totalen og i første rekke hvor vidt vi går riktig i forhold til inflasjonsmålet som er avgjørende. Her har det vært en positiv utvikling, samtidig som vi har en positiv vekst i norsk økonomi. Om importvarer er billige, så går vi mann av huse for å kjøpe, og vi bruker penger. Nå er det også tegn på at prisnedgangen på varer har stoppet opp. Det er mye som tyder på at medisinen er i ferd med å virke, sier Schjelderup.

Økt sannsynlighet

Gunnar J. Torgersen i Holberg Forvaltning nøyer seg med å si at rentekutt nå er mer sannsynlig enn det var for en måned siden.

— Det er imidlertid flere ting som spiller inn. I første rekke å få inflasjonen opp. Hittil har budskapet fra Norges Bank vært at de ikke vil ligge i forkant av andre land når det gjelder heving av renten opp til et normalt nivå, sier Torgersen.