På Sletten senter skal det bli 21 leiligheter i tre etasjer på toppen av kjøpesenteret.

På toppen av senteret blir det dessuten lekeplass og uteområde for beboerne. Reguleringsplan for utbyggingen er på vei til bystyret. Byrådet vil godkjenne, forutsatt at ca. syv meter av blokken kuttes i sør.

I praksis betyr det tre færre leiligheter. Naboene i øst får da mindre skygge og beboerne større uteplass.