Fokus Bank har utarbeidet et konkret tilbud som gir deg mulighet til å etablere en månedlig utbetaling — inntil belåningen utgjør 60 prosent av boligens verdi, eventuelt 40 prosent av fritidsbolig.

En beregning ut fra en gjennomsnittsrente på fem prosent viser at et månedlig uttak - tilskudd til økonomien - på 8.000 kroner over ti år vil innebære at du etter tiårsperioden sitter med et lån på 1,255.000 kroner. For å få et slikt lån må du ha en gjeldfri bolig verd ca. to millioner. Klarer du deg med 5.000 kroner i måneden vil sluttlånet bli 789.000 kroner.

Dette dreier seg om disponering av egne opptjente penger - som ligger i boligen - og følgelig er dette helt skattefrie penger.

Etter at avtaleperioden er ferdig, og du har mottatt dine månedlige utbetalinger, er det flere muligheter.

Du kan inngå ny avtale om utbetaling - dersom du har restverdi innenfor lånegrensene. Lånet kan gå over til å bli et vanlig boliglån med renter og avdrag. Du kan velge et avdragsfritt - har du opparbeidet et lån på en million vil fem prosent renter gi en kostnad på 50.000 kroner i året. Korrigert for skattefradrag 28 pst. gir det en netto månedskostnad på 3000 kroner.

Har du hatt en utbetaling på 8000 kroner måneden før - så blir det endring til et avdragsfritt lån en «forverring» på hele 12.000 kroner i måneden.

Er du mer moderat og har unnet deg 5000 kroner måneden i fem aktive år, da har du bygd opp 348.000 i gjeld og årlig rente etter skatt utgjør 12.500 kroner - litt over tusenlappen i måneden. Nedgangen i disponibel blir da 6000 kroner.

Skal man bruke denne muligheten, så er det viktig at pengene brukes til å gjøre noe «ekstraordinært» som ikke man kan unnvære etter ti eller fem år.

Nå vil ti eller fem år fra pensjonsalder, for de fleste bety årene frem til ca. 70-75 år. Det er muligens disse årene man kan planlegge å bruke mest aktivt.

Tenker du på arvingene - de kan gjøre om ditt pensjonslån til et vanlig lån når de overtar eiendommen.....