Bibsys driver et nasjonalt biblioteksystem for norsk fag— og forskningsbibliotek, og er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

I 2009 startet arbeid med et nytt biblioteksystem, og kontrakt ble skrevet i 2010. Planen var at det nye systemet skulle settes i full drift 1. januar 2013.

Kansellerte kontrakt

Men i fjor ble det klart at leverandøren ikke klarte å holde sine kontraktsmessige forpliktelser og kontrakten ble brutt.

— Leverandøren klarte ikke å levere, og derfor ble kontrakten kansellert i fjor sommer, sier direktør Frode Arntsen i Bibsys.- Vi var veldig tidlig ute med å be om neste generasjons biblioteksystemer, sier Arntsen når han skal forklare problemene som oppsto. Bibsys har nå delt anskaffelsen i to, og første del er levert. Han forventer at det nye systemet er i full drift «i løpet av 2015».

Doble administrasjonskostnader

Arntsen har ikke noe tall for kostnadene som er påløpt, men den brutte kontrakten kostet ikke Bibsys noe.

— Noen administrasjonskostnader påløper to ganger, men det er ikke snakk om store beløp, sier han.