Klagen fra Rais, som ble fremsatt tirsdag, oversendes Utlendingsnemnda, opplyser UDI.

Begrunnelse for avslaget er at klagen ikke inneholder nye opplysninger av betydning for avgjørelsen av søknaden.

UDI viser til at Rais gjentatte ganger har forsikret at han og familien ikke vil søke asyl i forbindelse med at de ble innvilget visum til Schengen. Likevel søkte hans kone og barn asyl i Sverige.

Fra søkerens advokat er det blitt hevdet at «det finnes ingen uttalelse fra Rais som har lovet at hans kone nummer to eller barna ikke skulle søke om asyl. Her ligger det i tilfelle en katastrofal misforståelse».

– Direktoratet bemerker at Rais innleverte et skriv til den norske ambassaden i Islamabad i november i fjor hvor han forsikret at verken han eller familien ville søke asyl i Norge, står det i en pressemelding fra UDI.