– Utlendingsdirektoratet (UDI) innvilger besøksvisum til Shah Mohammad Rais etter at han har fremmet ny søknad til direktoratet, opplyser assisterende direktør Frode Forfang i UDI.

Den afghanske borgeren Shah Mohammad Rais er blitt invitert til å delta på litteraturfestivalen på Lillehammer. Besøksvisum er også innvilget for hans kone, og tre av hans barn.

Shah Mohammad Rais fikk innvilget besøksvisum til Norge i oktober 2005. Dette visumet ble trukket tilbake i november samme år fordi Rais hadde uttalt både til media og til den norske ambassade i Islamabad at han vurderte å søke asyl i Europa. Forutsetningen for å få besøksvisum er kort opphold på maks tre måneder, og at søkeren har til hensikt å forlate Schengen-området når visumet utløper. UDI fant dermed at det var grunn til å tvile på Rais’ returhensikt.

– I ettertid har Shah Mohammad Rais imidlertid gjentatte ganger sagt at han og hans familie ikke har planer om å søke asyl. Returforutsetningene har således endret seg. I tillegg er grunnlaget for søknaden styrket ved at Rais er invitert til Litteraturfestivalen på Lillehammer. UDI har derfor besluttet å innvilge besøksvisum for Rais og hans familie, sier assisterende direktør Frode Forfang.

Visumets varighet er på tre måneder, og gjelder for hele Schengen-området.