I dag må alle bedrifter bokføre minst tre ganger i året, og all bokføring må oppbevares i ti år. Alle aksjeselskaper har dessuten revisjonsplikt, uansett størrelse. NHO og Høyre har lenge ment at revisjonsplikten bør oppheves for de minste selskapene og at reglene for bokføring bør gjøres enklere for små bedrifter. Det er regjeringen uenig i.– Vi ønsker jo ikke at folk skal snike seg unna skatt og andre forpliktelser. Revisjonsplikten er viktig for å forhindre det, sier statssekretær Rikke Lind (Ap).

I den nye revisjonsloven er det derfor fortsatt revisjonsplikt for alle aksjeselskaper. Andre typer organisasjoner med en omsetning på under fem millioner kroner kan få unntak fra plikten.

Bedriftenes kostnader i forbindelse med byggesøknader er beregnet til rundt en milliard kroner årlig. Det handler om å utarbeide søknader, sende nabovarsel og betale gebyrer til kommunen for saksbehandlingen.

– Her er det store forskjeller fra kommune til kommune. Ingen bestrider at vi skal ha et regelverk, men noen steder er det altfor krevende å komme igjennom byråkratiet, sier NHO-direktør Peter H. Brubakk.