Nyinnredete Landmark er altså ikke den eneste fornyelsen i Kunstforeningen. Der salgsgalleriet og det tidligere mye mindre utstillingslokalet No. 5 har vært er vegger flyttet og første etasjes vinduer blindet med innvendige vegger. Disse vinduene ble satt inn av tyskerne under krigen, og var altså ikke en del av arkitekt Ole Landmarks opprinnelige utstillingsbygning.

Vekster og rosemaling

Første utstiller i et nytt og større

Galleri No. 5 er Britt Juul, og hennes store og fargesterke lerreter finner seg godt til rette på rene, ubrutte hvite vegger. Blomster og vekster gir seg til kjenne når man betrakter maleriene en stund; for Juul er dette det mest figurative hun har malt.

Og det ligger mange lag historie bak det tilsynelatende så nåtidige uttrykket i moderne farger. Britt Juul er sterkt inspirert av barokkens blomstermaleri og av gammel norsk rosemaling.

— Man tror den var dystrere og forsiktigere enn den faktisk var. Fargene er jo dempet av tidens tann. Rosemalingen var ekspressiv, med fine maleriske teknikker og en sterk fargeholdning, sier Britt Juul, som ikke har så stor sans for den kopierende rosemaling som foregår i dag. Fint at tradisjoner holdes i hevd, men for to hundre år siden hadde rosemalingen et mer kunstnerisk utgangspunkt, mener hun.

Natur og kultur

I Kunstforeningens store sal er det kommet opp et lite telt av frodig blomstrende gardinstoffer. Det er Geir Tore Holms installasjon Indoor House, som innvendig blir fylt med landskapsbilder - det får på en måte utsiden inn, og omvendt.

Like ved lager Johan Urban Bergquist noe beslektet, en installasjon som har både en forside og en bakside. Baksiden kan oppfattes som kunstnerens verksted, hvor man bl.a. finner små hus-modeller.

Dette er deler av utstillingen «Antologi», et prosjekt som Tor Arne Samuelsen har tatt initiativet til, og produsert sammen med Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen. Samuelsen har invitert en lang rekke kunstnere til å delta, og har ikke helt visst hva han ville få fra dem til utstillingen. Men utgangspunktet har vært et møte, og eventuelt motsetningsforhold, mellom urban kultur og naturen. Store fotografier fra ørkenen i Namibia, ved Jukka Järvinen, var i ferd med å finne sin plass på veggene ved vårt besøk, og flere portretter og installasjoner var bebudet.

BLOMSTRENDE TELT. Geir Tore Holm har laget telt av gamle gardiner til sin installasjon In-door House på utstillingen «Antologi» i Bergens Kunstforening.
Foto: Marita Aarekol