Politiet har nå avsluttet sin etterforskning, og saken er henlagt som følge av at etterforskerne har funnet en mulig brannårsak – en blomsterpotte som tok fyr av ukjent årsak på en fellesterrasse i boligkomplekset.

– Brannetterforskning er alltid vanskelig, fordi åstedet er så utbrent. Men vitneforklaringene har vært veldig like, og etterforskerne har klart å finne fram til det antatte arnestedet, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Politijuristen understreker at han ikke kan slå fast med 100 prosent sikkerhet at blomsterpotten er brannårsaken. En teori er imidlertid at potteplanten selvantente.

– Den kan ha blitt utløst av en sigarettsneip, men det kan også dreie seg om en selvantenning. Unntaksvis, og i helt spesielle tilfeller, kan det dannes bakterier i torvstrø som kan føre til selvantenning, sier Omholt.

33 leiligheter i bolig— og forretningskomplekset Vik Torg ble totalskadd i brannen, som ble meldt omkring klokka 4.30 om natta den 6. juli.