Med ett minutts stillhet utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo markerte norsk arbeidsliv sin medfølelse med ofrene for terrorangrepene på USA.

— Dette er en forferdelig handling, og vi vil gjerne markere vår avsky og vår medfølelse, sa LO-leder Gerd-Liv Valla etter den stillferdige markeringen, som fagbevegelsen og arbeidsgiverne sto sammen om.

Gerd-Liv Valla og NHO-leder Finn Bergesen la ned en blomsteroppsats på fortauet ved ambassaden sammen med leder i HSH Anne Grete Ellingsen og nestleder i YS Dag Arne Kristensen. På kortet sto det: Vår dypeste medfølelse.

Et hundretall andre hadde også samlet seg ved ambassaden for å markere et minutts stillhet klokken 12.00. Flere la ned blomster og tente nye lys.

En hel verden - Jeg er glad en hel verden står sammen om dette. Vi viser amerikanerne at vi står bak dem som allierte, sa Finn H. Bergesen, som tror slike markeringer har stor betydning for det amerikanske folk.

Gerd-Liv Valla mener det er viktig at alle mobiliserer mot de grufulle terrorangrepene, som har rammet så mange uskyldige sivile.

— Jeg slo opp i leksikon og fant ut hvor mange nordmenn som døde under 2. verdenskrig. Det var 10.000. Det gir et visst perspektiv på amerikanernes tragedie, sier Anne Grete Ellingsen i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Togene sto Alle tog sto stille ett minutt torsdag. Ledelsen i NSB og Jernbaneverket markerte sin deltakelse etter terrorangrepene med ett minutts stillhet klokken 12. Det ble lest opp en tekst, som uttrykte at markeringen er til minne om ofrene og en støtte til kampen mot alle former for terrorisme.

Det var europeisk fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner som tok initiativ til torsdagens markering. Fredag er det en markering på initiativ fra EUs stats- og regjeringssjefer, som også Norge har sluttet seg til.