De ansatte i DFDS Tollpost-Globe i Trondheim var ikke tatt ut i transportarbeiderstreiken i 1998. Bedriften ble likevel rammet av konflikten fordi sjåførene hos en underleverandør streiket. På grunn av dette forsøkte DFDS Tollpost-Globe å omorganisere virksomheten ved å overføre arbeid til andre underleverandører.

På grunn av dette ble DFDS Tollpost-Globe utsatt for blokader. Etter streiken saksøkte firmaet transportarbeiderforeningen.

Etter at fagforeningen tapte saken både i Trondheim byrett og Frostating lagmannsrett slår også Høyesterett fast at DFDS Tollpost-Globe ikke begikk streikebryteri da de satte bort oppdrag til andre transportører slik at de ikke ble rammet av streiken selv. Transportarbeiderforeningen må også betale saksomkostninger på drøyt 200.000 kroner.

— En konsekvens av dommen er at fagbevegelsen må vurdere andre måter å streike på, sier daglig leder i Midt-Norsk Transportarbeiderforening, Siv Svanem, til NRK.

NTB