Spesialister ved Haukeland universitetssykehus ønsker å ta i bruk denne metoden. Statssekretær i Helsedepartementet, Jan Otto Risebrobakken sier at regjeringen ikke har noen politiske innvendinger mot at metoden blir tatt i bruk.

Helseminister Ansgar Gabrielsen sa da også i går til NTB at han ønsker å godkjenne bruken av blodprøve for gravide.

— Slik helsemyndighetene ser det, er det et rent medisinsk faglig spørsmål hvilken metode man vil benytte i fosterdiagnostikk, utdyper Gabrielsens statssekretær overfor Bergens Tidende.

— Men metoden som skal benyttes må godkjennes av Sosial- og Helsedirektoratet. Søker Haukeland universitetssykehus om å ta metoden i bruk, vil søknaden bli behandlet på medisinsk faglig grunnlag, sier statssekretæren.

Tilbud til alle over 38 år

I dag får alle gravide kvinner over 38 år tilbud om fostervannsprøve for å få undersøkt om fosteret har kromosomavvik. Men mange kvinner vegrer seg for å ta denne prøven fordi den dobler risikoen for abort fra en halv til en prosent.

En enkel blodprøve kombinert med ultralyd kan gi nesten like gode svar. Men norske helsemyndigheter har til nå ikke tiltatt at sykehusene benytter seg av blodprøver for å utføre fostervannsdiagnostikk.

Seksjonsoverlege ved Senter for medisinsk genetikk, Gunnar Houge, understreker at metoden allerede har vært benyttet i mer enn 20 år i utlandet. Blant annet er den mye brukt i Danmark og Storbritannia.

I disse landene er det ikke satt noen nedre aldersgrense for kvinnene som får utført prøven. Så langt ekspertene nå ser det, mener de at prøven ikke kan bli noen fullstendig erstatning for fostervannsprøve.

— Men blodprøven kan redusere bruken av fostervannsprøver betraktelig, sier Houge. Han forklarer at myndighetene har vært restriktive med å ta i bruk blodprøver i fosterdiagnostikk fordi en har vært redd for at tilbudet ville bli gitt til alle gravide kvinner uansett alder.

Sorteringssamfunn

— Helsemyndighetene mener at det kan bidra til et sorteringssamfunn hvor friske fostre blir sortert ut fra syke, sier han.

— Men forutsetningen for at prøven skal tas, må fremdeles være at det er kvinner over 38 år og andre kvinner som er risikogruppen for å få barn med kromosomfeil som blir gitt tilbudet, understreker Houge.

I dag blir tilbudet om fostervannsprøve i regelen gitt i 15. og 16. svangerskapsuke.

— Dersom vi får tillatelse til å benytte blodprøve for å påvise kromosomfeil, er det mulig å påvise feilen allerede i 12. svangerskapsuke, sier Houge.

Klinikkoverlege Per E. Børdahl ved Kvinneklinikken bekrefter at det der har vært flere forespørsler fra gravide som ønsker å få utført denne spesielle blodprøven Han understreker at blodprøven ikke er noen vidunderprøve som kan gi de kommende foreldrene alle svar på hvilke sykdommer de kan være disponert for.

— Det viktigste er at den forenkler metoden for å få slått fast kromosomavvik, understreker Børdahl.

I dag utføres fostervannsdiagnostikk bare ved de store sykehusene i Norge. Det kreves at sykehusene har spesiell konsesjon for å utføre fostervannsdiagnostikk.