JAN TYSTAD

En gruppe nederlandske forskere har funnet at det er lettere å få blodpropp på fly, enn på bakken og at det er den dårlige luften som er skadelig.

Funnene kan få konsekvenser for flyselskapene. Hittil har de nektet å erkjenne at flyreiser kan føre til blodpropp.

Undersøkelsen er finansiert av FNs helseorganisasjon WHO og utført av forskere ved Leiden-universitetet, ledet av professor Frits Rosendaal. I alt deltok 71 frivillige forsøkspersoner. De ble undersøkt etter åtte timers flyreise og de ble også undersøkt etter åtte timers opphold i et sete på bakken.

Åtte timer i fly Konklusjonen var at de som tilbrakte åtte timer i fly hadde større sjanse til å få blodpropp enn de som tilbrakte åtte timer på bakken. Allerede i 1954 ble forskere oppmerksom på at det kunne være sammenheng mellom blodpropp og flyreiser. Det er gjort flere medisinske undersøkelser som har konkludert med at det er fire ganger så stor sjanse til å få blodpropp på fly som på bakken. Men resultatene har ikke vært så entydige som i den nederlandske studien.

Flyselskapene anbefaler passasjerer å bevege føttene og også gå litt i midtgangen under reisen. Noen anbefaler også at man bruker elastiske sokker og unnlater å drikke alkohol. I stedet bør man drikke vann.

Luften er forskjellen Den nye undersøkelsen, som blir offentliggjort i The Lancet konkluderer med at den store forskjellen på folk som sitter stille – enten på bakken eller i et fly – er at i flyet er luften dårligere, den inneholder mindre surstoff enn luften rundt oss på bakken. Det er mindre surstoff fordi flyene resirkulerer luften som brukes i friskluftanlegget. Det gjøres for å spare penger, men bør revurderes.

En talsmann for British Airways sier til Daily Telegraph: – Vi er interessert i all forskning omkring blodpropp etter flyreiser og skal lese resultatene med stor interesse. Vi oppfordrer allerede passasjerene til å være aktive under flyturen.

Klar sammenheng Organisasjonen Aviation Health driver opplysning og forskning når det gjelder flypassasjerers helse. Leder Farroll Kahn sier at med denne undersøkelsen har man påvist en klar sammenheng mellom blodpropp og flyreiser.

Hittil har man trodd at det kunne skyldes at man sitter i trange seter og har liten mulighet for mosjon. Nå ser det ut til å være lufttilførselen som må bedres. Blodproppen kommer som regel i de dype årene i leggene, ofte flere timer etter flyturen. En slik blodpropp kan være livstruende hvis den løsner og havner i lungene eller hjernen. I Storbritannia, med 60 millioner innbyggere, er det 100.000 som får slik blodpropp årlig, ti prosent av disse får det etter en flytur og mellom 500 og 1000 dør av blodproppen.